LA REVISTA

a CONTRATEMPS
Revista “Orfeó d´Aldaia”

Direcció:
C. Martorell i F. Valldecabres

Col·laboradors:
Alba Salvador
Álvaro Baño
Amparo Tarazona
Andreu Laguarda
Anna Folgado
Anna Martínez
Antonio Andrés
Arturo Barba
Carles Martorell
Carles Subiela
Carmen López
Centre Excursionista de València
Chantal Esteve
Emilio Garrido
Empar Folgado
Enric Luján
Enrique Rodríguez
Eugenio Chillida
Francesc Rodrigo
Francesc de Paula Pons
Francesc Revert
Francesc Valldecabres
Hèctor Serra
Jesús Huguet
Joan Carles Alemany
Jordi Martorell
José Pascual Carceller
Josep Martí
Juan Esteban
Juli Hurtado
Laura Sena
Lola López
Manuel Sanchis
Neus Fontana
Paco Lluís Ramos
Pau Ferrer
Pilar Rodríquez
Pilar Villanueva
Rafael Perales
Roger Navarro
Salvador Blanco
Sara Navarro
Silvia Salvador
Vicent Comes
Vicent Moreno
Xelo Miralles

Disseny de coberta: Juan Esteban
Maquetació: Anna Martínez
Assessorament lingüístic: Jordi Martorell i Alba Salvador

Junta Directiva: Anna Martínez, Carles martorell, José Luis Onsurbe, Anna Folgado, Pura Benlloch i Mariví Uchán

Edició: Orfeó d´Aldaia
Plaça Constitució, n. 20
46960 – Aldaia (València)
Telèfon: 610 31 81 81
orfeo.aldaia1972@gmail.com
http://www.orfeoaldaia.org

En l’edició impresa:
Dipòsit Legal: V-4330-2011
Impressió: Mateugraf.Aldaia

L´ORFEÓ D´ALDAIA NO ES FA RESPONSABLE DE LES OPINIONS EXPRESSADES EN AQUESTA PUBLICACIÓ
Anuncis